W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WB 7 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Budownictwa

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia (WB-P-1).
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (WB-A-1).
 3. W przypadku kilku działek informacja uzupełniająca (WB-P-4).
 4. Mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją.
 5. Odpowiednie szkice lub rysunki.
 6. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 7. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz
  b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e 
 8. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.
 9. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. 
 10. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. 
 11. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. 
Opłaty

Opłata skarbowa:
a) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł
b) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł
c) innych budowli - 155 zł
Opłaty skarbowej nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej (tj. w sprawach mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne).
Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
- od pełnomocnictwa – 17 zł

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: zgodnie z informacją podaną na stronie
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/2/3/dane-podstawowe

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: zgodnie z informacją podaną na stronie
https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/2/3/dane-podstawowe

Aplikacja rządowa: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ 

 

Kontakt w sprawie WB 7

Katarzyna Peczyńska
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 216 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 296

Edyta Strzałkowska
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 214 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 298

Anita Doda
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 216 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 296

 

Termin odpowiedzi

Do robót można przystąpić po upływie 21 dni od dnia zgłoszenia o ile organ
w tym czasie nie wniesie sprzeciwu

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ poprzez wydanie decyzji administracyjnej odwołanie przysługuje do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Brak

 

Podstawa prawna
 • Art. 30 ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2023.682 ze zmianami).
 • Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zmianami).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U.2022.2142 ze zmianami).

Załączniki

WB-P-4(4) pdf, 85 kB
WB-P-1(11) WB-P-, 145 kB
WB-A-1 pdf, 108 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane