W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

BZK 3 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (złożony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej) - (BZK-W-1)
 2. Załączniki do wniosku:
  • opinia Komendanta Miejskiego Policji,
  • opinia Komendanta  Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • opinia  Dyrektora Pogotowia Ratunkowego,
  • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza  masowa, wraz z jego  opisem zawierający oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się uczestników imprezy, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów  pomocy  medycznej, hydrantów, punktów informacyjnych, informację o rozmieszczeniu służb porządkowych,
  • regulamin  obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy   masowej,
  • plan zabezpieczenia imprezy,
  • program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go  uczestnikom  imprezy  masowej,
  • polisę ubezpieczeniową /jeśli wstęp na imprezę jest odpłatny/,
  • pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej, oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
  • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego      miejscowego zagrożenia,
  • wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa    osób uczestniczących w imprezie masowej /kierownika do spraw bezpieczeństwa/
  • informację o liczbie osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach  bezpieczeństwa i porządku    publicznego,
  • terminarz rozgrywek meczy piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

Ważne informacje:

Organ gminy jest właściwy do wydania zezwolenia na imprezę masową o ile ma ona być przeprowadzona na obszarze gminy.

Imprezami masowymi są :

Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe, które mają się odbyć:

 • na stadionie lub innym terenie nie będącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych   przez organizatora  miejsc dla osób wynosi nie mniej  niż 1 000,
 • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym  przeprowadzenie imprezy masowej, w którym liczba  udostępnionych przez organizatora  miejsc  wynosi nie mniej  niż 500,
 • przy organizowaniu imprezy sportowej liczba  udostępnionych  przez organizatora miejsc  wynosi  nie mniej niż 300.

Nie są imprezami masowymi:

 • imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach,  muzeach, bibliotekach
 • domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
 • imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych,
 • imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 • imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
 • imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,
 • imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy  odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zezwolenia - 82 zł

 •  dodatkowo za pełnomocnictwo( jeżeli takie występuje) w wysokości 17 zł

Opłatę wnosi się do kasy Urzędu lub na konto bankowe:

32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 42 79
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Kontakt w sprawie BZK 3

Wiesława Reguła
ul. Króla Jana Kazimierza 1 pokój nr 16 ( I piętro)
tel. (+48 29) 765 43 83

Termin odpowiedzi

Prezydent Miasta Ostrołęki wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy jego wydania. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi

W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Prezydenta Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat    (art.58 ust.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r.).

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2171 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.).

Załączniki

BZK-W-1 pdf, 277 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane