W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 2 Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść


Wymagane dokumenty
Zgłoszenie zmiany działalności gospodarczej na wniosku CEIDG 1 na stronie internetowej http://firma.gov.pl (do wyboru: wypełnij wniosek przez internet lub wypełnij wniosek odręcznie do pobrania z działu formularze i instrukcje) 

Do wglądu:
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby ubiegającej się o zmianę wpisu do ewidencji. 

Nowa ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.).  

Opłata skarbowa: Nie pobiera się 

Ustanowienie pełnomocnika
Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł wpłać na konto urzędu miasta lub gminy. 

ewidencyjna: Nie pobiera się 

Wydział Działalności Gospodarczej
pl. gen. Józefa Bema 1 
pokój 21
tel. 029 764 68 11, wew. 227

Organ gminy przekształca wniosek CEIDG -1 złożony przez przedsiębiorcę na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku. 

Z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • elektronicznie – w tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie: bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 • w urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Wniosek o zawieszenie firmy w CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych 
 • listownie – wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym, podpisz go własnoręcznie, a następnie podpis potwierdź u notariusza) 
 • telefonicznie – skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis 

W ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL) 
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy 
 • informacji o obywatelstwie 
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz 
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG 
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD 

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany 

W dogodnym dla ciebie terminie, jednak zgodnie ze stanem faktycznym zgłoś zmiany dotyczące:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej 
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG). 


Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf

Wzory wniosków
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane