W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

ZSS 1 Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Treść

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (ZSS-W-1)
  2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (ZSS-D-1)


Załączniki: 


1. Zaświadczenie o wysokości dochodów osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
2. W przypadku emerytów i rencistów - kserokopię aktualnej decyzji lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
3. Decyzja o przyznaniu alimentów lub wyrok sądu potwierdzający otrzymywane i płacone świadczenia w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 
4. W przypadku osoby niepełnosprawnej - orzeczenie z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, zawierające wskazanie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia), a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. – to ww. orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
5. W przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim – aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.
6. W sytuacji, gdy o przyznanie dodatku ubiega się osoba będąca właścicielem domu jednorodzinnego - akt notarialny (do wglądu), rachunki za energię cieplną i wodę oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także dokumenty - zaświadczenie z Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie w instalacje techniczne domu lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu - z dopiskiem "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
7. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów potwierdzające otrzymane świadczenia w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
8. Inne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów wskazanych w deklaracji.
9. Informacje dodatkowe (SSM-J-1)

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48) 29 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48) 29 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00

Kontakt w sprawie ZSS 1

Mariusz Tworkowski
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 5 (parter)
tel. (+48) 29 764 68 11 w. 248  lub bezpośredni 29 765 42 48

Ewa Bednarczyk
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 5 (parter)
tel. (+48) 29 764 68 11 w. 248  lub bezpośredni 29 765 42 48

Termin odpowiedzi

Do miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Deklaracja o dochodach powinna obejmować okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, ze zm.).

Załączniki

ZSS-W-1 (2) pdf, 94 kB
ZSS-D-1 (2) pdf, 67 kB
ZSS-J-1 (2) pdf, 93 kB
ZSS-Z-1 (1) pdf, 67 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane