W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Uchwały Rady

RSS

Lead

Uchwały z lat 2003 - 2014 poprzednich kadencji Rady Miasta znajdują się na ARCHIWALNEJ STRONIE BIP  prowadzonej do dnia 30.06.2015r.

uchwała nr: 441/XLV/2021
uchwała nr 441/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
uchwała nr: 440/XLV/2021
uchwała nr 440/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu wsparcia dla osób zamieszkujących lokale najmu socjalnego w budynkach przy ul. H. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 439/XLV/2021
uchwała nr 439/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Przy Czeczotce” w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 438/XLV/2021
uchwała nr 438/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kolejowa I” w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 437/XLV/2021
uchwała nr 437/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ostrowska” w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 436/XLV/2021
uchwała nr 436/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza 3” w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 435/XLV/2021
uchwała nr 435/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrołęka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
uchwała nr: 434/XLV/2021
uchwała nr 434/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
uchwała nr: 433/XLV/2021
uchwała nr 433/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
uchwała nr: 432/XLV/2021
uchwała nr 432/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała nr: 431/XLV/2021
uchwała nr 431/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
uchwała nr: 430/XLIV/2021
uchwała nr 430/XLIV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4197
uchwała nr: 429/XLIV/2021
uchwała nr 429/XLIV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 428/XLIV/2021
uchwała nr 428/XLIV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4196
uchwała nr: 427/XLIV/2021
uchwała nr 427/XLIV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki
status uchwały uchylona
Uwagi Uchwała została w całości uchylona Uchwałą Nr 20.161.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 maja 2021 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3905
uchwała nr: 426/XLIV/2021
uchwała nr 426/XLIV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie Miasta Ostrołęki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4195
uchwała nr: 425/XLIV/2021
uchwała nr 425/XLIV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2021 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4194
uchwała nr: 424/XLIII/2021
uchwała nr 424/XLIII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4193
uchwała nr: 423/XLIII/2021
uchwała nr 423/XLIII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 422/XLII/2021
uchwała nr 422/XLII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie o przyjęciu stanowiska w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 421/XLII/2021
uchwała nr 421/XLII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3184
uchwała nr: 420/XLII/2021
uchwała nr 420/XLII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 419/XLII/2021
uchwała nr 419/XLII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie realizacji zadania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 418/XLII/2021
uchwała nr 418/XLII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Ostrołęka lub miejskim jednostkom organizacyjnym
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3183
uchwała nr: 417/XLII/2021
uchwała nr 417/XLII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie ustalania opłaty rezerwacyjnej za korzystanie z oznaczonych powierzchni handlowych, położonych na terenie targowiska miejskiego przy ul. Targowej i Zawadzkiego w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca