W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Uchwały Rady

RSS

Lead

Uchwały z lat 2003 - 2014 poprzednich kadencji Rady Miasta znajdują się na ARCHIWALNEJ STRONIE BIP  prowadzonej do dnia 30.06.2015r.

uchwała nr: 466/XLIX/2021
uchwała nr 466/XLIX/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7389
uchwała nr: 465/XLVIII/2021
uchwała nr 465/XLVIII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 464/XLVIII/2021
uchwała nr 464/XLVIII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 463/XLVIII/2021
uchwała nr 463/XLVIII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi stron internetowych oraz poczty elektronicznej dla jednostek organizacyjnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 462/XLVIII/2021
uchwała nr 462/XLVIII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Grabowa” w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 461/XLVII/2021
uchwała nr 461/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 460/XLVII/2021
uchwała nr 460/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 459/XLVII/2021
uchwała nr 459/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie wskazania radnego Rady Miasta Ostrołęki do składu osobowego Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 458/XLVII/2021
uchwała nr 458/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu „Ostrołęcka Karta Mieszkańca”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 457/XLVII/2021
uchwała nr 457/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 456/XLVII/2021
uchwała nr 456/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 455/XLVII/2021
uchwała nr 455/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Ostrołęki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała Nr 25.213.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 20 lipca 20201 r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr 455/XLVII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Ostrołęki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6004
uchwała nr: 454/XLVII/2021
uchwała nr 454/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 5671
uchwała nr: 453/XLVII/2021
uchwała nr 453/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6003
uchwała nr: 452/XLVII/2021
uchwała nr 452/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6002
uchwała nr: 451/XLVII/2021
uchwała nr 451/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 5670
uchwała nr: Uchwała 450/XLVII/2021
uchwała nr Uchwała 450/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka, w roku szkolnym 2021/2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6001
uchwała nr: 449/XLVII/2021
uchwała nr 449/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6000
uchwała nr: 448/XLVII/2021
uchwała nr 448/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 5999
uchwała nr: 447/XLVII/2021
uchwała nr 447/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2020 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 446/XLVII/2021
uchwała nr 446/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 445/XLVII/2021
uchwała nr 445/XLVII/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 444/XLVI/2021
uchwała nr 444/XLVI/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 443/XLV/2021
uchwała nr 443/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
uchwała nr: 442/XLV/2021
uchwała nr 442/XLV/2021
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036
status uchwały obowiązująca