W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Rejestr Instytucji Kultury

1. Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Ostrołęka, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

2. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

3. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

4. Dane zawarte w rejestrze są jawne i podlegają udostępnieniu poprzez:

1)      otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2)      wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

5. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

6. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

9. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną. Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową. Księga rejestrowa zawiera 4 działy:

1.    Dział pierwszy – oznaczenie instytucji kultury. Umieszcza się: 

·      pełną i skróconą nazwę instytucji 

·      przedmiot działalności instytucji

·      siedzibę i adres instytucji

·      oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji 

·      identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej

·      nazwę podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

2.    Dział drugi – organizacja instytucji kultury. Umieszcza się: 

·      informację o złożeniu statutu instytucji do rejestru 

·      imię i nazwisko dyrektora instytucji i jego zastępców

·      imiona i nazwiska pełnomocników instytucji uprawnionych do dokonywania czynności prawnych wraz zakresami upoważnień

·      nazwy i siedziby jednostek organizacyjnych instytucji 

3.    Dział trzeci – mienie instytucji kultury. Umieszcza się: 

·      wyposażenie materiałowo - techniczne i środki finansowe 

·      informację o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego instytucji

·      informację o obciążeniu środków trwałych instytucji ograniczonymi prawami rzeczowymi 

4.    Dział czwarty – połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury. Umieszcza się: 

·      informacje dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji instytucji 

·      imię i nazwisko likwidatora. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane