Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Referat Kultury, Sportu i Turystyki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:
Agata Sosińska, p.o. Kierownika Referatu
 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Referatu Kultury, Sportu i Turystyki należy prowadzenie sprawzwiązanych z promocją miasta, wykonywania zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz spraw dotyczących planowania rozwoju gospodarczego miasta, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury,
 2. prowadzenie ewidencji miejskich instytucji kultury,
 3. nadzór nad instytucjami kultury, dla których organizatorem jest miasto oraz współpraca z tymi instytucjami, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi  i osobami fizycznymi w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw kulturalnych,
 4. przygotowywanie materiałów okolicznościowych (dyplomy, zaproszenia itp.),
 5. przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie miasta od podmiotów prowadzących działalność kulturalną poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy,
 6. organizacja na terenie miasta obchodów świąt narodowych i rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 7. nadzoru nad realizacją działań związanych z organizacją rocznic, imprez pod patronatem prezydenta oraz ważnych spotkań z udziałem władz miasta,
 8. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referatem Zarządzania Kryzysowego  w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury oraz opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta,
 9. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
 10. inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej i kulturalnej,
 11. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
 13. nadzorowanie działalności miejskich instytucji kultury fizycznej,
 14. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
 15. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej posiadającymi siedzibę w mieście,
 16. koordynowanie imprez sportowych i kulturalnych,
 17. rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe i kulturalne,
 18. współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury, sportu i turystyki,  a w szczególności:
  1. przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie współpracy,
  2. przyjmowanie i analiza ofert składanych przez organizacje pozarządowe,  z zakresu działania wydziału, przygotowywanie umów zawieranych przez miasto na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz nadzór  i kontrola (pod względem merytorycznym) umów zawartych pomiędzy miastem,  a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów opisanych  w umowach,
  3. przygotowywanie rocznych sprawozdań ze współpracy organizacji pozarządowych z miastem, z zakresu działania wydziału,
  4. przygotowywanie i organizowanie debat publicznych, spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i organizacja bezpłatnych szkoleń oraz udział  w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe,
  5. współpraca z wydziałami, biurami i referatami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 19. koordynacja działań urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi  i stowarzyszeniami, a w szczególności:
  1. organizacja szkoleń i konferencji obejmujących tematykę gospodarczą, ścisła współpraca z organizacjami gospodarczymi oraz zakładami pracy z terenu miasta,
  2. aktywizacja środowiska osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą, ścisła współpraca w tym zakresie z Powiatowym  i Wojewódzkim Urzędem Pracy,
  3. współpraca z radami i organami osiedli,
  4. inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania dla miasta inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zdobywanie nowych partnerów do współpracy,
  5. kompleksowa pomoc inwestorom w zakresie spraw załatwianych przez urzędy administracji publicznej usytuowane na terenie miasta,
  6. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorców w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych oraz obsługi inwestora,
  7. współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie obsługi stowarzyszeń,
 20. obsługa Rady Seniorów,
 21. prowadzenie prac związanych z prezentowaniem i promowaniem miasta na targach, wystawach, misjach gospodarczych i innych imprezach promocyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 22. współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji miasta, pozyskiwanie nowych partnerów,
 23. planowanie rozwoju kontaktów zagranicznych miasta oraz koordynacja działań miejskich jednostek organizacyjnych w tym zakresie,
 24. realizacja partnerskich kontaktów zagranicznych w ramach zawartych umów  i prowadzenie spraw w zakresie rozwijania współpracy zagranicznej,
 25. obsługa wyjazdów zagranicznych delegacji miasta oraz wizyt gości zagranicznych,
 26. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki zagranicznej oraz promocji miasta,
 27. inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw,
 28. podejmowanie działań dla przedsięwzięć mających służyć lokalnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu,
 29. współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi organizacjami pracodawców, bankami oraz innymi organizacjami przedsiębiorców  w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości,
 30. analiza tendencji rozwojowych na rynku lokalnym i regionalnym oraz monitorowanie procesów gospodarczych,
 31. prowadzenie spraw związanych z promocją zatrudnienia,
 32. promowanie przedsiębiorczości, w tym prowadzenie działalności informacyjno - oświatowej,
 33. współdziałanie z innymi samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorcami  w zakresie działania wydziału,
 34. inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją miasta we współpracy  z komórkami urzędu i instytucjami zewnętrznymi,
 35. przygotowywanie publikacji i wydawnictw promocyjno – informacyjnych o mieście,
 36. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu, informowanie ich  o działalności rady i prezydenta, a w szczególności:
  1. organizowanie konferencji prasowych prezydenta i przewodniczącego rady,
  2. informowanie o problematyce spraw rozpatrywanych przez organy miasta  w zakresie wynikającym ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami gospodarczymi,
  3. podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy organów miasta,
  4. prowadzenie rejestru krytyki prasowej, telewizyjnej, radiowej  i informowanie prezydenta oraz przewodniczącego rady o publikacjach krytycznych oraz ustosunkowywanie się do tej krytyki,
  5. reagowanie, zgodnie z ustawą Prawo prasowe na teksty krytyczne,
  6. opracowywanie i przekazywanie środkom masowego przekazu sprostowań informacji nieprawdziwych lub niepełnych,
  7. analizowanie publikacji prasowych dotyczących problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych miasta,
  8. prowadzenie strony internetowej urzędu.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Referatu Kultury, Sportu i Turystyki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij