W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wykaz kart informacyjnych zawierających dane o środowisku i jego ochronie od 2012 roku

Lead

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Miasta Ostrołęki jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Urząd Miasta Ostrołęki prowadził własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Miasta Ostrołęki, prowadzone do końca 2019 r.: LINK

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie karty informacyjne prowadzone przez Urząd Miasta Ostrołęki publikowane są w BIP.

Numer karty / rok: 10/2023
Numer karty / rok 10/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku od portu do mostu im. Kard. St. Wyszyńskiego” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 10833/1, 10833/2, 20549/4, 20551/4, 20551/5 oraz na części dz. 20561
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 9/2023
Numer karty / rok 9/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zwiększenie zdolności magazynowych LPG na potrzeby instalacji do spalania stężonych gazów złowonnych na terenie zakładu Stora Enso Poland S.A.” zlokalizowanego na dz. nr ew. 30024/24 na terenie miasta Ostrołęki.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 8/2023
Numer karty / rok 8/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Zakres przedmiotowy Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 21090 ul. Łęczysk 10/14
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer karty / rok: 7/2023
Numer karty / rok 7/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa działka nr 21090 ul. Łęczysk 10/14
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer karty / rok: 6/2023
Numer karty / rok 6/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Zakres przedmiotowy Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew na działce 20377 ul. Traugutta 9a
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer karty / rok: 5/2023
Numer karty / rok 5/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na działce 20377 ul. Traugutta 9a
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer karty / rok: 4/2023
Numer karty / rok 4/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowego makulatury wraz ze stacją kontroli makulatury na terenie zakładu Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce” zlokalizowanego na dz. nr ew. 30024/28, 30024/35, 30024/36 i 30024/37.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 3/2023
Numer karty / rok 3/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną i techniczną, halę magazynu wysokiego składowania, budynek komunikacji technologicznej, budynek pompowni ze zbiornikiem wody pożarowej wraz z przyległym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 40868, 40872, 40874
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 2/2023
Numer karty / rok 2/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 7” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 30021 i 30022
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 1/2023
Numer karty / rok 1/2023
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Zakres przedmiotowy Decyzja zmieniająca zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer karty / rok: 53/2022
Numer karty / rok 53/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Zakres przedmiotowy Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer karty / rok: 52/2022
Numer karty / rok 52/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Warszawskiej wraz z przyległymi w Ostrołęce”
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 51/2022
Numer karty / rok 51/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Zakres przedmiotowy Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów dz. onr ew. 20343/10.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer karty / rok: 50/2022
Numer karty / rok 50/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu wody surowej, rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych, kabla elektroenergetycznego oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym (odcinek F) w ramach inwestycji pn. „Budowa rurociągu wody surowej wraz z pompownią, rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych wraz z urządzeniem wodnym oraz infrastrukturą towarzyszącą” w Ostrołęce. Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 70351, 70353, 70354 w obrębie 0007, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 49/2022
Numer karty / rok 49/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Decyzja Nr 244/22 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 9.12.2022 r. znak: WB.6740.244.2022 zmieniająca decyzję Nr 34/11 z dnia 23.02.2011 r. znak: WAB.7353-372/10 o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na przebudowie estakady rurociągów wody sieciowej w rejonie ulic Łomżyńskiej, Turskiego i Energetycznej, rurociągu wody surowej oraz kanalizacji deszczowo-przemysłowej z rejonu ul. Turskiego do nowej pompowni wody surowej dla EC „A” i El. „B”, trasy linii kablowej 110 kV zasilania potrzeb ogólnych z rejonu ul. Turskiego do rejonu rozdzielni 400/110 kV, w części inwestycji dotyczącej budowy rurociągu wody surowej wraz z pompownią, rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych wraz z urządzeniem wodnym oraz infrastrukturą towarzyszącą (odcinek B) zlokalizowanej na części działki o nr ew. 30035/25 w Ostrołęce, w obrębie 0003, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 48/2022
Numer karty / rok 48/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 47/2022
Numer karty / rok 47/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Zmiana decyzji Nr 34/11 z dnia 23.02.2011 r. o pozwoleniu na przebudowę estakady rurociągów wody sieciowej w rejonie ulic Łomżyńskiej, Turskiego i Energetycznej, rurociągu wody surowej oraz kanalizacji deszczowo-przemysłowej z rejonu ul. Turskiego do nowej pompowni wody surowej dla EC "A" i EL "B", trasy linii kablowej 110 kV zasilania potrzeb ogólnych z rejonu ul. Turskiego do rejonu rozdzielni 400/110 kV, w części inwestycji dotyczącej budowy rurociągu wody surowej wraz z pompownią, rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych wraz z urządzeniem wodnym oraz infrastrukturą towarzyszącą (odcinek B) zlokalizowanej na części działki o nr ew. 30035/25 w Ostrołęce.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 46/2022
Numer karty / rok 46/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności magazynowych LPG na potrzeby instalacji do spalania stężonych gazów złowonnych na terenie zakładu Stora Enso Poland S.A.”
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 45/2022
Numer karty / rok 45/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na terenie działki oznaczonej nr 60652/16 oraz części działki o nr ewid. 60652/15 w rejonie ulicy Zofii Rogalewicz w Ostrołęce
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 44/2022
Numer karty / rok 44/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Zmiana pozwolenia na budowę inwestycji pn. "rozbudowa budynku magazynu produktów z częścią socjalną i techniczną wraz z przyległym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą techniczną".
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 43/2022
Numer karty / rok 43/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Postanowienie nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 42/2022
Numer karty / rok 42/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Budowa drogi gminnej ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz drogi gminnej ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce wraz z infrastrukturą.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 41/2022
Numer karty / rok 41/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Rozbudowa budynku magazynu produktów z częścią socjalną i techniczną wraz z przyległym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 40/2022
Numer karty / rok 40/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 1.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa
Numer karty / rok: 39/2022
Numer karty / rok 39/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Zakres przedmiotowy Budowa rurociągu wody surowej, rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych, kabla elektroenergetycznego oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym (odcinek F) w ramach inwestycji pn.: Budowa rurociągu wody surowej wraz z pompownią, rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych wraz z urządzeniem wodnym oraz infrastrukturą.
Miejsce przechowywania Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Budownictwa