W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

GKOŚ 28 Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, ekologia, gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Treść

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (GKOS-W-22)
Opłaty

Opłata skarbowa:

616 zł
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki
Nr konta 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162
Opłacie skarbowej podlega każdy przedłożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.
Opłata skarbowa  podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Inne opłaty:
Nie pobiera się

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie GKOŚ 28

Agata Kilimon
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 208 (II piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 305

Termin odpowiedzi

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. dz.U. z 2018 r., poz. 2096) do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta.

Uwagi

Obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów nie wymagają przypadki wyszczególnione w art. 45 ustawy o odpadach.

Podstawa prawna
  • art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.701 z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz.10),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 256),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.1000).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane