W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: PZR.041.1.2023
Znak sprawy PZR.041.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o naborze wstępnych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków
Znak sprawy: GKOŚ.6140.15.202
Znak sprawy GKOŚ.6140.15.202
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie ws. wyłapywania bezdomnych zwierząt w Mieście Ostrołęka w 2023 roku.
Znak sprawy: GKOŚ.6233.3.3.2023
Znak sprawy GKOŚ.6233.3.3.2023
Znak pisma PZ-OP-I.7011.3.4.2023.JK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: PZR.6721.18.19.2021
Znak sprawy PZR.6721.18.19.2021
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Ostrowska" w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Znak sprawy: WB.6220.13.2021
Znak sprawy WB.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2023r., znak: WB.6220.13.2021 o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną i techniczną, halę magazynu wysokiego...
Znak sprawy: WB.6740.42.2023
Znak sprawy WB.6740.42.2023
Znak pisma WB.6740.42.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu, na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Natalię Żyła z dnia 27.03.2023 r., uzupełniony dnia 03.04.2023 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji radiokomunikacyjnej BT 13460 Ostrołęka Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą masztu...
Znak sprawy: WB.6733.5.2023
Znak sprawy WB.6733.5.2023
Znak pisma WB.6733.5.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz złączy kablowych nN na terenie części działek nr 60651, 60652/5 w rejonie ulicy Zofii Rogalewicz, m....
Znak sprawy: WB.6740.52.2023
Znak sprawy WB.6740.52.2023
Znak pisma WB.6740.52.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej ulicy Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji deszczowej, budową sieci wodociągowej, budową kanalizacji sanitarnej, brakujących przyłączy sanitarnych i...
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2023r., znak: WB.6220.11.2022 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę...
Znak sprawy: WB.6220.13.2021
Znak sprawy WB.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2023r., znak: WB.6220.13.2021 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią...
Znak sprawy: WB.6220.16.2022
Znak sprawy WB.6220.16.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2023r., znak: WB.6220.16.2022 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie placu składowego makulatury wraz ze stacją kontroli makulatury na terenie zakładu...
Znak sprawy: PZR.6721.9.14.2021
Znak sprawy PZR.6721.9.14.2021
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z informacją o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce – etap I.
Znak sprawy: WB.6220.3.2023
Znak sprawy WB.6220.3.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 maja 2023r., znak: WB.6220.3.2023 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku od portu do mostu im. kard.  St. Wyszyńskiego...
Znak sprawy: WB.6733.4.2023
Znak sprawy WB.6733.4.2023
Znak pisma WB.6733.4.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie części działki nr 61857 w ulicy Stefana Żeromskiego oraz części działek nr 61869/4 i 61869/3 przy Placu Dworcowym, obręb 0006, m. Ostrołęka,...
Znak sprawy: WB.6733.2.2023
Znak sprawy WB.6733.2.2023
Znak pisma WB.6733.2.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie części działki nr 68669/12 w obrębie 0006 oraz części działek nr 50586, 50601/3 i 50601/4 w obrębie 0005, ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego...
Znak sprawy: WB.0124.5.5.2023
Znak sprawy WB.0124.5.5.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego zawiadamiające, że na wniosek z dnia 05.09.2022 r. Wójta Gminy Olszewo-Borki reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Leszka Chmielewskiego, została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 5/2023 z dnia 18 maja 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej - ul....
Znak sprawy: WB.6733.3.2023
Znak sprawy WB.6733.3.2023
Znak pisma WB.6733.3.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie części działek oznaczonych nr 60174/18 i 60174/8 w ulicy Królowej Marysieńki, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6220.2.12.2023
Znak sprawy WB.6220.2.12.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.30
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 8 maja 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.30, dotyczące wydania decyzji z 8 maja 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM.SO, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 30 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27, o środowiskowych...
Znak sprawy: WB.6220.17.2022
Znak sprawy WB.6220.17.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 7” zlokalizowanego na częściach dz. o nr ew. 30021 i 30022.
Znak sprawy: WB.6220.2.11.2023
Znak sprawy WB.6220.2.11.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.13
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 kwietnia 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.13 , w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 lipca 2022r., znak: WOOŚ-II.420.76.2021.DF.11 , stwierdzające...