W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: WB.6740.142.2023
Znak sprawy WB.6740.142.2023
Znak pisma WB.6740.142.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu, na wniosek On Tower Poland Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Joannę Lewandowską z dnia 27.10.2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej OST3311A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 50730/21 w obrębie 0005...
Znak sprawy: PZR.041.1.2023
Znak sprawy PZR.041.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o naborze wstępnych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków
Znak sprawy: GKOŚ.6140.15.202
Znak sprawy GKOŚ.6140.15.202
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie ws. wyłapywania bezdomnych zwierząt w Mieście Ostrołęka w 2023 roku.
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2023r., znak: WB.6220.11.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”.
Znak sprawy: WB.6220.15.2023
Znak sprawy WB.6220.15.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2023r., znak: WB.6220.15.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I w m. Ostrołęka” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 70364 i 70332/1.
Znak sprawy: WB.6220.12.2023
Znak sprawy WB.6220.12.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 listopada 2023r., znak: WB.6220.12.2023 o wydaniu decyzji w dniu 24 listopada 2023r., znak: WB.6220.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chłodni wentylatorowych i wymiennika ciepła na terenie Stora Enso Narew Sp. z o.o.” zlokalizowanego na...
Znak sprawy: WB.6220.14.2023
Znak sprawy WB.6220.14.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o wydaniu decyzji z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zaplecza produkcyjno – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze...
Znak sprawy: GN.6833.2.21.2023, GN.6833.2.22.2023, GN.6833.2.23.2023
Znak sprawy GN.6833.2.21.2023, GN.6833.2.22.2023, GN.6833.2.23.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Miasta Ostrołęki zawiadamia, iż wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 60181/14 o pow. 0,0022 ha, 60180/11 o pow. 0,0034 ha i 60179/12 o pow. 0,0018 ha położone w Ostrołęce przy ul. ppłk. Ł. Cieplińskiego „Pługa”, które stały się z mocy prawa własnością Miasta Ostrołęki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/22 z dnia 10 października 2022 r. znak WB.6740.4.1.2022, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 261/SPEC/2022 znak WI-I.7821.39.1.2022.HP z dnia 27 grudnia 2022 r.
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 6 grudnia 2023r. zostało wydane postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2023r., znak: WB.6220.11.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa południowej...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.17.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.17.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.68.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie wydania dla CCGT Ostrołęka Sp. z o.o o udzieleniu pozwolenia wodnego na usługę wodną - dz. 30035/25
Znak sprawy: GKOS.6341.22.2023
Znak sprawy GKOS.6341.22.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.262.2023.MG
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - dz. o nr ew. 20021/9 i 20031/3.
Znak sprawy: GKOŚ.6341.21.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.21.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.75.2023.JM/ED
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce o nr ew. 30312/25.
Znak sprawy: WB.6733.10.2023
Znak sprawy WB.6733.10.2023
Znak pisma WB.6733.10.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w Ostrołęce na terenie działki oznaczonej nr 60172/30 i części...
Znak sprawy: WB.6733.8.2023
Znak sprawy WB.6733.8.2023
Znak pisma WB.6733.8.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN na terenie działki oznaczonej nr 40856 przy ulicy Granicznej, obręb 0004, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6733.7.2023
Znak sprawy WB.6733.7.2023
Znak pisma WB.6733.7.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej na terenie części działek nr 61875/1, 61875/26 w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2023r., znak: WB.6220.11.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” .
Znak sprawy: WB.6220.15.2023
Znak sprawy WB.6220.15.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2023r., znak: WB.6220.15.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I w m. Ostrołęka” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 70364 i 70332/1.
Znak sprawy: WB.6220.5.2023
Znak sprawy WB.6220.5.2023
Znak pisma SKO/4113/51-66/2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Samorządowe...
Znak sprawy: GKOŚ.6531.2.2023
Znak sprawy GKOŚ.6531.2.2023
Znak pisma GKOS.6531.2.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej określającej warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla inwestycji pn.: "Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".
Znak sprawy: WB.6733.4.2023
Znak sprawy WB.6733.4.2023
Znak pisma WB.6733.4.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 o ciśnieniu maksymalnym 0,5MPa na terenie części działki nr 61857 w ulicy Stefana Żeromskiego oraz...