W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: WB.6740.142.2023
Znak sprawy WB.6740.142.2023
Znak pisma WB.6740.142.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu, na wniosek On Tower Poland Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Joannę Lewandowską z dnia 27.10.2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej OST3311A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 50730/21 w obrębie 0005...
Znak sprawy: PZR.041.1.2023
Znak sprawy PZR.041.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o naborze wstępnych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków
Znak sprawy: GKOŚ.6140.15.202
Znak sprawy GKOŚ.6140.15.202
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie ws. wyłapywania bezdomnych zwierząt w Mieście Ostrołęka w 2023 roku.
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2023r., znak: WB.6220.11.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”.
Znak sprawy: WB.6220.15.2023
Znak sprawy WB.6220.15.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2023r., znak: WB.6220.15.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I w m. Ostrołęka” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 70364 i 70332/1.
Znak sprawy: WB.6220.12.2023
Znak sprawy WB.6220.12.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 listopada 2023r., znak: WB.6220.12.2023 o wydaniu decyzji w dniu 24 listopada 2023r., znak: WB.6220.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chłodni wentylatorowych i wymiennika ciepła na terenie Stora Enso Narew Sp. z o.o.” zlokalizowanego na...
Znak sprawy: WB.6220.14.2023
Znak sprawy WB.6220.14.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o wydaniu decyzji z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zaplecza produkcyjno – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze...
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2023r., znak: WB.6220.11.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” .
Znak sprawy: WB.6220.15.2023
Znak sprawy WB.6220.15.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2023r., znak: WB.6220.15.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I w m. Ostrołęka” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 70364 i 70332/1.
Znak sprawy: WB.6220.5.2023
Znak sprawy WB.6220.5.2023
Znak pisma SKO/4113/51-66/2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Samorządowe...
Znak sprawy: GKOŚ.6531.2.2023
Znak sprawy GKOŚ.6531.2.2023
Znak pisma GKOS.6531.2.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej określającej warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla inwestycji pn.: "Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".
Znak sprawy: WB.6733.4.2023
Znak sprawy WB.6733.4.2023
Znak pisma WB.6733.4.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 o ciśnieniu maksymalnym 0,5MPa na terenie części działki nr 61857 w ulicy Stefana Żeromskiego oraz...
Znak sprawy: WB.6220.14.2023
Znak sprawy WB.6220.14.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o wydaniu decyzji z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zaplecza produkcyjno – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze...
Znak sprawy: PZR.6721.7.12.2021
Znak sprawy PZR.6721.7.12.2021
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Sienkiewicza" w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.6721.22.11.2021
Znak sprawy PZR.6721.22.11.2021
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Starosty Kosa" w Ostrołęce
Znak sprawy: GN.6833.2.16.2023
Znak sprawy GN.6833.2.16.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym: 50587/22 o pow. 0,0030 ha położoną w Ostrołęce przy ul. Ostrołęckich Harcerzy, która stała się z mocy prawa własnością Miasta Ostrołęki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/22 z dnia 10 października 2022 r. znak WB.6740.4.1.2022, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 261/SPEC/2022 znak WI-I.7821.39.1.2022.HP z dnia 27 grudnia 2022 r.
Znak sprawy: GN.6833.2.4.2023
Znak sprawy GN.6833.2.4.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym: 50587/16 o pow. 0,0115 ha położoną w Ostrołęce przy ul. Ostrołęckich Harcerzy, która stała się z mocy prawa własnością Miasta Ostrołęki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/22 z dnia 10 października 2022 r. znak WB.6740.4.1.2022, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 261/SPEC/2022 znak WI-I.7821.39.1.2022.HP z dnia 27 grudnia 2022 r.
Znak sprawy: GN.6833.2.12.2023, GN.6833.2.13.2023, GN.6833.2.14.2023
Znak sprawy GN.6833.2.12.2023, GN.6833.2.13.2023, GN.6833.2.14.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 50595/1 o pow. 0,0161 ha, 50594/1 o pow. 0,0147 ha, 50591/1 o pow. 0,0053 ha, położone w Ostrołęce przy ul. ppłk. Ł. Cieplińskiego „Pługa”, które stały się z mocy prawa własnością Miasta Ostrołęki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/22 z dnia 10 października 2022 r. znak WB.6740.4.1.2022, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 261/SPEC/2022 znak WI-I.7821.39.1.2022.HP z dnia 27 grudnia 2022 r.
Znak sprawy: GKOŚ.6341.20.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.20.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.205.2023.DK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.19.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.19.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.219.2023.DK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego.
Znak sprawy: WB.6220.2.19.2023
Znak sprawy WB.6220.2.19.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2023.SP.10
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 7 listopada 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2023.SP.10, o wydaniu postanowienia z 7 listopada 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2023.SP.9, dotyczącego przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja małej...
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2023r., znak: WB.6220.11.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”.
Znak sprawy: WB.6220.15.2023
Znak sprawy WB.6220.15.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2023r., znak: WB.6220.15.2023 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I w...
Znak sprawy: WB.6220.14.2023
Znak sprawy WB.6220.14.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zaplecza produkcyjno – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 listopada 2023r., znak: WB.6220.11.2022 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez...