W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: GKOŚ.6140.7.2023
Znak sprawy GKOŚ.6140.7.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka, ich transportu i przetrzymywania w schronisku w roku 2024.
Znak sprawy: PZR.6721.5.17.2022
Znak sprawy PZR.6721.5.17.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu etapu III miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Stacja" w Ostrołęce.
Znak sprawy: PZR.6721.5.22.2020
Znak sprawy PZR.6721.5.22.2020
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu etapu III miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum II" w Ostrołęce.
Znak sprawy: PZR.4120.1.6.2022
Znak sprawy PZR.4120.1.6.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz o włączeniu kart adresowych stanowisk archeologicznych figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Znak sprawy: PZR.4120.1.6.2022
Znak sprawy PZR.4120.1.6.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz o włączeniu kart adresowych stanowisk archeologicznych figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Znak sprawy: WB.6220.7.2024
Znak sprawy WB.6220.7.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 lipca 2024r., znak: WB.6220.7.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi rowerowej i ciągu pieszego w ulicy Targowej oraz w ulicy Granicznej wraz z rozbudową ulicy Granicznej w Ostrołęce” . 
Znak sprawy: WB.6220.3.2024
Znak sprawy WB.6220.3.2024
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 lipca 2024r., znak: WB.6220.3.2024 dotyczące powiadomienia stron postępowania o w zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali magazynowej (centrum dystrybucji przesyłek kurierskich) wraz z...
Znak sprawy: GKOS.6341.11.2024
Znak sprawy GKOS.6341.11.2024
Znak pisma BS.ZUZ.4210.102.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GN.683.2.109.2022
Znak sprawy GN.683.2.109.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. 70148/1
Znak sprawy: WB.6733.2.2024
Znak sprawy WB.6733.2.2024
Znak pisma WB.6733.2.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 61219 i 61218/11 w ulicy Henryka Bobińskiego, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6730.17.2024
Znak sprawy WB.6730.17.2024
Znak pisma WB.6730.17.2024
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o  przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji z dnia 11.06.2024r., znak: WB.6730.17.2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 60946/1 położonej  przy ulicy Wiejskiej w Ostrołęce
Znak sprawy: WB.5315.11.2024
Znak sprawy WB.5315.11.2024
Znak pisma ROŚ.6220.2.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2024r. znak: ROŚ.6220.2.2024 Wójta Gminy Rzekuń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na produkcyjno – magazynowy” , na działkach o nr ewid. 284/80 i 284/18, obręb Ławy, gmina Rzekuń, powiat...
Znak sprawy: GKOŚ.6223.4.2024
Znak sprawy GKOŚ.6223.4.2024
Znak pisma PZ.OP-II.7222.15.2019.EZ
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa mazowieckiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków zlokalizowanej przy ul. Chemicznej 1 w Ostrołęce.
Znak sprawy: PZR.6721.4.17.2021
Znak sprawy PZR.6721.4.17.2021
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu etapu III miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce
Znak sprawy: GKOŚ.6341.10.2024
Znak sprawy GKOŚ.6341.10.2024
Znak pisma BS.ZUZ.4210.107.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego dot. dz. 40235.
Znak sprawy: WB.6733.3.2024
Znak sprawy WB.6733.3.2024
Znak pisma WB.6733.3.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE na terenie części działek nr 60677/3 i 60678/18 w ulicy Emigrantów, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: GN.683.2.109.2022
Znak sprawy GN.683.2.109.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis o zgromadzonym materiale dowodowym pozwalającym na wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowania za dz. nr 70148/1
Znak sprawy: GN.683.2.109.2022
Znak sprawy GN.683.2.109.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis w sprawie wygaśnięcia w całości decyzji własnej z dnia 16 maja 2024 r. znak: GN.683.2.109.2022
Znak sprawy: WB.6220.3.2024
Znak sprawy WB.6220.3.2024
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 czerwca 2024r., znak: WB.6220.3.2024 dotyczące powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy oraz dokonania dodatkowej kwalifikacji inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie...
Znak sprawy: WB.6220.3.2024
Znak sprawy WB.6220.3.2024
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 13 czerwca 2024r., znak: WB.6220.3.2024 w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali magazynowej (centrum dystrybucji przesyłek kurierskich) wraz z częścią...
Znak sprawy: WB.6220.5.2024
Znak sprawy WB.6220.5.2024
Znak pisma WB.6220.5.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 czerwca 2024r., znak: WB.6220.5.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali namiotowej dwuspadowej oraz dwóch hal stalowych w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte” zlokalizowanego na dz. o nr ew....
Znak sprawy: WB.6733.1.2024
Znak sprawy WB.6733.1.2024
Znak pisma WB.6733.1.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5MPa na terenie części działki nr 61229 w ulicy Ignacego Jerzego Skowrońskiego, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj....
Znak sprawy: WB.5315.10.2024
Znak sprawy WB.5315.10.2024
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2023.SP.14
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 24 maja 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2023.SP.14, wskazujące nowy termin załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Ostrołęka, Gmina miejska Ostrołęka”.
Znak sprawy: PZR.6721.1.11.2023
Znak sprawy PZR.6721.1.11.2023
Znak pisma PZR.6721.1.11.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o Konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "KMP" w Ostrołęce
Znak sprawy: WB.5315.9.2024
Znak sprawy WB.5315.9.2024
Znak pisma ROŚ.6220.2.2024
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie z dnia 23 maja 2024r. znak: ROŚ.6220.2.2024 Wójta Gminy Rzekuń o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na produkcyjno – magazynowy” , na działkach o nr ewid. 284/80 i 284/18,...