W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: GKOŚ.6341.8.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.8.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. ew. nr 40521/1)
Znak sprawy: PZR.621.4.2022
Znak sprawy PZR.621.4.2022
Znak pisma PZR.621.4.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 34.1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Prezydent Miasta Ostrołęki informuje o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Ostrołęki. Tym samym Miasto Ostrołęka...
Znak sprawy: PZR.6721.4.10.2021
Znak sprawy PZR.6721.4.10.2021
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Znak sprawy: WB.6733.15.2022
Znak sprawy WB.6733.15.2022
Znak pisma WB.6733.15.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Warszawskiej wraz z przyległymi w Ostrołęce w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki” na...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.3.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.3.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.7.2023.TG
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wydaniu decyzji ws pozwolenia wodnoprawngo, działka 30035/23.
Znak sprawy: PRZ.6721.4.1.2022
Znak sprawy PRZ.6721.4.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ,,Osiedle Parkowe" w Ostrołęce
Znak sprawy: PRZ.6721.6.2.2022
Znak sprawy PRZ.6721.6.2.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ,,Osiedle Stare Miasto" w Ostrołęce
Znak sprawy: WB.6733.4.2023
Znak sprawy WB.6733.4.2023
Znak pisma WB.6733.4.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie części działki nr 61857 w ulicy Stefana Żeromskiego oraz części działek nr 61869/4 i 61869/3 przy Placu...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.7.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.7.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.40.2023.ED
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 20868, 20874, 20875/1, 20882/2, 20900, 20901.
Znak sprawy: WB.6733.2.2023
Znak sprawy WB.6733.2.2023
Znak pisma WB.6733.2.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie części działki nr 68669/12 w obrębie 0006 oraz części działek nr 50586, 50601/3 i 50601/4 w obrębie 0005, ul....
Znak sprawy: WB.6733.3.2023
Znak sprawy WB.6733.3.2023
Znak pisma WB.6733.3.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie części działek nr 60174/18 i 60174/8, ul. Królowej Marysieńki, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6220.14.2022
Znak sprawy WB.6220.14.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zwiększenie zdolności magazynowych LPG na potrzeby instalacji do spalania stężonych gazów złowonnych na terenie zakładu Stora Enso Poland S.A.” zlokalizowanego na dz. nr ew. 30024/24 na terenie miasta Ostrołęki.
Znak sprawy: GKOŚ.6341.6.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.6.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.41.2023.JM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  ws pozwolenia wodnoprawnego działka 10836/4.
Znak sprawy: WB.6733.1.2023
Znak sprawy WB.6733.1.2023
Znak pisma WB.6733.1.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie działki nr 61867 w obrębie 0006 – Plac Dworcowy, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: PZR.6721.7.1.2022
Znak sprawy PZR.6721.7.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Traugutta” w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.6721.9.1.2022
Znak sprawy PZR.6721.9.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Dzieci Polskich" w Ostrołęce
Znak sprawy: GKOS.6341.5.2023
Znak sprawy GKOS.6341.5.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.43.2023.DK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ew. 10407.
Znak sprawy: GKOS.6341.4.2023
Znak sprawy GKOS.6341.4.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.106.2022.EP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania na wniosek Stora Enso Narew  Sp. z o.o. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
Znak sprawy: WB.6220.17.2022
Znak sprawy WB.6220.17.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 marca 2023r., znak: WB.6220.17.2022 o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 7” zlokalizowanego na  częściach dz....
Znak sprawy: WB.6220.3.2023
Znak sprawy WB.6220.3.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 marca 2023r., znak: WB.6220.3.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku od portu do mostu im. Kard. St. Wyszyńskiego” zlokalizowanego...
Znak sprawy: WB.6220.2.6.2023
Znak sprawy WB.6220.2.6.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.10
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.10 w sprawie poinformowania stron postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 lipca 2022r., znak: WOOŚ-II.420.76.2021.DF.11...
Znak sprawy: PZR.6721.5.1.2022
Znak sprawy PZR.6721.5.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Stacja" w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.6721.6.1.2021
Znak sprawy PZR.6721.6.1.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Bursztynowe" w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.3.1.2021
Znak sprawy PZR.3.1.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Śródmieście" w Ostrołęce
Znak sprawy: WB.6220.13.2021
Znak sprawy WB.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 lutego 2023r., znak: WB.6220.13.2021 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:  : „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną i techniczną, halę magazynu wysokiego składowania,...