W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: WB.6733.9.2023
Znak sprawy WB.6733.9.2023
Znak pisma WB.6733.9.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie części działki oznaczonej nr 60300 przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6220.17.2023
Znak sprawy WB.6220.17.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 stycznia 2024r., znak: WB.6220.17.2023 o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 60678/33 w Ostrołęce” .
Znak sprawy: WB.6220.16.2023
Znak sprawy WB.6220.16.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 stycznia 2024r., znak: WB.6220.16.2023 o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2539W ulicy Słonecznej w Ostrołęce na odcinku od ulicy Pamięci Narodowej do granicy z...
Znak sprawy: WB.6733.10.2023
Znak sprawy WB.6733.10.2023
Znak pisma WB.6733.10.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na terenie działki nr 60172/30 i części działek nr 60172/18 i 60172/33 przy ulicy Świętej Królowej...
Znak sprawy: WB.6733.8.2023
Znak sprawy WB.6733.8.2023
Znak pisma WB.6733.8.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN na terenie działki nr 40856, przy ulicy Granicznej, obręb 0004, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: GKOŚ.6341.1.2024
Znak sprawy GKOŚ.6341.1.2024
Znak pisma BI.RUZ.4210.94.2023.TG
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: WB.6733.6.2023
Znak sprawy WB.6733.6.2023
Znak pisma WB.6733.6.2023
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku od portu do mostu im. Kard. St. Wyszyńskiego” na terenie części działek oznaczonych...
Znak sprawy: WB.6740.160.2023
Znak sprawy WB.6740.160.2023
Znak pisma WB.6740.160.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki że wydana została decyzja Nr 4/24 z dnia 11.01.2024 r. znak WB.6740.160.2023 o pozwoleniu na budowę chłodni wentylatorowych oraz wymiennika ciepła na terenie zakładu Stora Enso Sp. z o.o. w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 21 na działkach o nr ew. 30024/24 w obrębie 0003, jednostka ewidencyjna 146101_1...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.9.2022
Znak sprawy GKOŚ.6341.9.2022
Znak pisma BI.RUZ.4211.5.2023.TG
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: WOOŚ-II.420.76.2021.DF.28
Znak sprawy WOOŚ-II.420.76.2021.DF.28
Znak pisma WOOŚ-II.420.76.2021.DF.28
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024r., znak: WOOŚ-II.420.76.2021.DF.28 w sprawie poinformowania stron o wpływie karty informacyjnej przedsięwzięcia obejmującej zmianę zakresu przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami...
Znak sprawy: WB.6220.17.2023
Znak sprawy WB.6220.17.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2023r., znak: WB.6220.17.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 60678/33 w Ostrołęce” .
Znak sprawy: WB.6220.2.20.2023
Znak sprawy WB.6220.2.20.2023
Znak pisma RIGKiD.6220.4.2021.ER
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie  Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20.12.2023r., znak: RIGKiD.6220.4.2021.ER o spotkaniu zorganizowanym w dniu 11.01.2024r. z mieszkańcami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53, na odcinku od początku obwodnicy...
Znak sprawy: WB.6220.16.2023
Znak sprawy WB.6220.16.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2023r., znak: WB.6220.16.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2539W ulicy Słonecznej w Ostrołęce na odcinku od ulicy Pamięci Narodowej do granicy z działką o nr ewid...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.17.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.17.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.68.2023.TG
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłek pisarskich.
Znak sprawy: PZR.6721.1.2.2023
Znak sprawy PZR.6721.1.2.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "KMP" w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.041.1.2023
Znak sprawy PZR.041.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o naborze wstępnych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków
Znak sprawy: GKOŚ.6140.15.202
Znak sprawy GKOŚ.6140.15.202
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie ws. wyłapywania bezdomnych zwierząt w Mieście Ostrołęka w 2023 roku.
Znak sprawy: WB.6220.8.2023
Znak sprawy WB.6220.8.2023
Znak pisma SKO/4113/82/2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Samorządowe...
Znak sprawy: WB.6733.9.2023
Znak sprawy WB.6733.9.2023
Znak pisma WB.6733.9.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie części działki oznaczonej nr 60300 przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej, obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2023r., znak: WB.6220.11.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”.
Znak sprawy: WB.6740.137.2023
Znak sprawy WB.6740.137.2023
Znak pisma WB.6740.137.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki że w dniu 11 grudnia 2023 r. wydał decyzję Nr 172/23 znak WB.6740.137.2023 o pozwoleniu na budowę drogi gminnej i ciągu pieszo-jezdnego ulicy Żytniej w Ostrołęce wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. 50954 i 50955 obręb 0005 jednostka ewidencyjna 146101_1...
Znak sprawy: WB.6220.15.2023
Znak sprawy WB.6220.15.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2023r., znak: WB.6220.15.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I w m. Ostrołęka” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 70364 i 70332/1.
Znak sprawy: WB.6220.12.2023
Znak sprawy WB.6220.12.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 listopada 2023r., znak: WB.6220.12.2023 o wydaniu decyzji w dniu 24 listopada 2023r., znak: WB.6220.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chłodni wentylatorowych i wymiennika ciepła na terenie Stora Enso Narew Sp. z o.o.” zlokalizowanego na...
Znak sprawy: WB.6220.14.2023
Znak sprawy WB.6220.14.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o wydaniu decyzji z dnia 23 listopada 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zaplecza produkcyjno – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze...
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 6 grudnia 2023r. zostało wydane postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 grudnia 2023r., znak: WB.6220.11.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa południowej...