W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: WB.6740.102.2023
Znak sprawy WB.6740.102.2023
Znak pisma WB.6740.102.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji Nr 115/23 z dnia 30.08.2023 r. znak WB.6740.102.2023 o pozwoleniu na budowę placu magazynowego makulatury wraz ze stacją kontroli makulatury na terenie zakładu Stora Enso w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 21 na działkach o nr ew. 30024/28, 30024/35, 30024/36, 30024/37 w obrębie 0003,...
Znak sprawy: WB.6733.6.2023
Znak sprawy WB.6733.6.2023
Znak pisma WB.6733.6.2023
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie dokumentów celem stwierdzenia braku potrzeby lub konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Miasta Ostrołęki w...
Znak sprawy: WB.6740.4.1.2023
Znak sprawy WB.6740.4.1.2023
Znak pisma WB.6740.4.1.2023
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z  dnia 14 września 2023 r. znak: WB.6740.4.1.2023 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 1/23 z dnia 6 września 2023 r. znak: WB.6740.4.1.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej klasy L ul. 5 Pułku Ułanów na...
Znak sprawy: GN.6853.1.2023
Znak sprawy GN.6853.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (dz. nr 30154 - ul. Łomżyńska)
Znak sprawy: WB.6220.15.2023
Znak sprawy WB.6220.15.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 września 2023r., znak: WB.6220.15.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I w m. Ostrołęka” zlokalizowanego na dz. o nr ew....
Znak sprawy: WB.6220.8.2023
Znak sprawy WB.6220.8.2023
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2023r., znak: WB.6220.8.2023 zawiadamiające strony postępowania, że zostało wydane postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ul. Jasna 17, 43-360 Bystra do udziału na prawach strony w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...
Znak sprawy: WB.6220.13.2021
Znak sprawy WB.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2023r., znak: WB.6220.13.2021 o wydaniu decyzji z dnia 31 sierpnia 2023r., znak: WB.6220.13.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną i techniczną, halę...
Znak sprawy: WB.6220.2.17.2023
Znak sprawy WB.6220.2.17.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2023.SP.1
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 września 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2023.SP.1, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji...
Znak sprawy: WB.6740.4.1.2023
Znak sprawy WB.6740.4.1.2023
Znak pisma WB.6740.4.1.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 września 2023 r. o wydaniu decyzji Nr 1/23 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Budowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Pułku Ułanów na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. ks. Antoniego Pęksy w Ostrołęce”.
Znak sprawy: WB.6220.6.2023
Znak sprawy WB.6220.6.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 sierpnia 2023r., znak: WB.6220.6.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej PV Ostrołęka C1 o mocy do 40 MW na działkach 30639/3, 30639/5, 30639/10, 30639/12 obręb 0003 Ostrołęka, 70351/1, 70351/2, 70351/3,...
Znak sprawy: WB.6220.11.2023
Znak sprawy WB.6220.11.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 sierpnia 2023r., znak: WB.6220.11.2023 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku od portu do mostu im. kard. St....
Znak sprawy: WB.6220.5.2023
Znak sprawy WB.6220.5.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2023r., znak: WB.6220.5.2023 zawiadamiające o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w zawiązku z wpłynięciem odwołań od wydanej w dniu 24 lipca 2023r., znak: WB.6220.5.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:...
Znak sprawy: WB.6733.6.2023
Znak sprawy WB.6733.6.2023
Znak pisma WB.6733.6.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku od portu do mostu im. Kard. St. Wyszyńskiego” na terenie części działek oznaczonych nr 10833/1, 10833/2,...
Znak sprawy: WB.6220.8.2023
Znak sprawy WB.6220.8.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 sierpnia 2023r., znak: WB.6220.8.2023 o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie gazociągu relacji Elektrownia CCGT Ostrołęka - elektrociepłownia CHP Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. wraz ze...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.15.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.15.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.175.2023.DF
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GKOŚ.6341.14.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.14.2023
Znak pisma BI.RUZ.4211.3.2023.AJ
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia na Stora Enso Narew Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego (dz. 30001).
Znak sprawy: GKOŚ.6341.13.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.13.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.165.2023.JR
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 10298/35, 10398/36, 10298/39, 10298/43
Znak sprawy: WB.6740.52.2023
Znak sprawy WB.6740.52.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2023 r. decyzji Nr 109/23 znak WB.6740.52.2023 o pozwoleniu na budowę drogi wewnętrznej ulicy Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji deszczowej, budową sieci wodociągowej, budową kanalizacji sanitarnej, brakujących przyłączy sanitarnych i wodociągowych,...
Znak sprawy: WB.6220.14.2023
Znak sprawy WB.6220.14.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2023r., znak: WB.6220.14.2023, zawiadamiające osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, że na wniosek Inwestora - Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy...
Znak sprawy: WB.6220.14.2023
Znak sprawy WB.6220.14.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2023r., znak: WB.6220.14.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zaplecza produkcyjno – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ew.: 30312/55 w...
Znak sprawy: WB.6220.5.2023
Znak sprawy WB.6220.5.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2023r., znak: WB.6220.5.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 60176, 60177/5, 60178/10, 60179/8,...
Znak sprawy: WB.6220.16.2022
Znak sprawy WB.6220.16.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2023r., znak: WB.6220.16.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie placu składowego makulatury wraz ze stacją kontroli makulatury na terenie zakładu Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce” zlokalizowanego na dz. nr ew. 30024/28,...
Znak sprawy: PZR.6721.8.2.2022
Znak sprawy PZR.6721.8.2.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ,,Osiedle Wojciechowice" w Ostrołęce
Znak sprawy: GKOŚ.6341.12.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.12.2023
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.168.2023.JR
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 30035/24.
Znak sprawy: WB.6730.21.2023
Znak sprawy WB.6730.21.2023
Znak pisma WB.6730.21.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  gospodarczego na terenie działki oznaczonej nr 50424/41 przy ulicy Bratkowej w Ostrołęce