W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: WB.6220.15.2022
Znak sprawy WB.6220.15.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2023r., znak: WB.6220.15.2022 o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Warszawskiej wraz z przyległymi w Ostrołęce” zlokalizowanej na dz. o nr ew. 10427/1,...
Znak sprawy: WB.6220.16.2022
Znak sprawy WB.6220.16.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2023r., znak: WB.6220.16.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie placu składowego makulatury wraz ze stacją kontroli makulatury na terenie zakładu Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce”...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.3.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.3.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.7.2023.TG
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GKOS.6223.3.2023
Znak sprawy GKOS.6223.3.2023
Znak pisma PZ-OP-II.7222.28.2022.MP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GKOS.6341.2.2023
Znak sprawy GKOS.6341.2.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.93.2023.TG
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: WB.6220.2.4.2023
Znak sprawy WB.6220.2.4.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.24
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 lutego 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.24, dotyczące poinformowania stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27,...
Znak sprawy: WB.0124.5.4.2023
Znak sprawy WB.0124.5.4.2023
Znak pisma WB.0124.5.4.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 55/SAAB/2023 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: inwestor: CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. ul. Krańcowa 1K/Budynek B, 07-401 Ostrołęka, inwestycja: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z...
Znak sprawy: GKOS.7021.12.10.2022
Znak sprawy GKOS.7021.12.10.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Znak sprawy: WB.6733.14.2022
Znak sprawy WB.6733.14.2022
Znak pisma WB.6733.14.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek oznaczonych nr 60677/3 i 60678/18 w ulicy Emigrantów obręb 0006, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.6733.15.2022
Znak sprawy WB.6733.15.2022
Znak pisma WB.6733.15.2022
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie dokumentów celem stwierdzenia braku potrzeby lub konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 z uwagi, że projektowana inwestycja tj. budowa sieci wodociągowej wzdłuż...
Znak sprawy: WB.6220.2.1.2023
Znak sprawy WB.6220.2.1.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.7
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 11 stycznia 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.7, w sprawie postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 lipca 2022 r., znak: WOOŚ-II.420.76.2021.DF.11, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na...
Znak sprawy: WB.6733.1.2023
Znak sprawy WB.6733.1.2023
Znak pisma WB.6733.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działki oznaczonej nr 61867 w obrębie 0006 – Plac Dworcowy, m. Ostrołęka, woj.mazowieckie
Znak sprawy: WB.6733.13.2023
Znak sprawy WB.6733.13.2023
Znak pisma WB.6733.13.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Park kieszonkowy osiedla Kwiatowe oazy piękna, wypoczynku i spokoju w otoczeniu zieleni i nowoczesnej małej architektury w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Parki kieszonkowe - zielone osiedla Centrum u...
Znak sprawy: WB.6220.11.2022
Znak sprawy WB.6220.11.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 stycznia 2023r., znak: WB.6220.11.2022 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez...
Znak sprawy: WB.6220.13.2021
Znak sprawy WB.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 12 stycznia 2023r., znak: WB.6220.13.2021 w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno-magazynowy z...
Znak sprawy: WB.6733.12.2022
Znak sprawy WB.6733.12.2022
Znak pisma WB.6733.12.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV ze złączem kablowym na terenie działek nr 70342, 70343, 70334, 70336 – rejon ul. Komunalnej,  obręb 0007, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: WB.0124.5.1.2023
Znak sprawy WB.0124.5.1.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa mazowieckiego w ramach zadania pn.:"Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C"
Znak sprawy: WI-I.7821.39.1.2022.HP
Znak sprawy WI-I.7821.39.1.2022.HP
Znak pisma WI-I.7821.39.1.2022.HP
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego że w dniu 27 grudnia 2022 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 261/SPEC/2022, znak: WI-I.7821.39.1.2022.HP utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 1/22z dnia 10 października2022 r. znak WB.6740.4.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy...
Znak sprawy: WB.0124.5.2.2023
Znak sprawy WB.0124.5.2.2023
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 28 grudnia 2022r., znak: DLI-III.7620.19.2022.WK.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 13/SPEC/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., znak: WI-I.747.3.9.2021.JK, o ustaleniu...
Znak sprawy: BI.RUZ.4210.93.2022.TG
Znak sprawy BI.RUZ.4210.93.2022.TG
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  ws pozwolenia wodnoprawnego działka 30035/25
Znak sprawy: WB.6220.17.2022
Znak sprawy WB.6220.17.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 stycznia 2023r., znak: WB.6220.17.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 7” zlokalizowanego na dz. o nr ew. 30021 i 30022.
Znak sprawy: PZR.6721.1.5.2020
Znak sprawy PZR.6721.1.5.2020
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Znak sprawy: WB.6220.15.2022
Znak sprawy WB.6220.15.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2022r., znak: WB.6220.15.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Warszawskiej wraz z przyległymi w Ostrołęce ” zlokalizowanej na dz. o nr ew. 10427/1, 10432,...
Znak sprawy: WB.6733.15.2022
Znak sprawy WB.6733.15.2022
Znak pisma WB.6733.15.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Warszawskiej wraz z przyległymi w Ostrołęce w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej...
Znak sprawy: WB.6733.11.2022
Znak sprawy WB.6733.11.2022
Znak pisma WB.6733.11.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu leśnego przy ulicy Warszawskiej w Ostrołęce” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki” na terenie części...