W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: WAB.6733.7.2017
Znak sprawy WAB.6733.7.2017
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 60651, 60652/5, 60652/6, 60652/7 i 60652/4 w rejonie Al. Jana Pawła II, obręb 0006-6, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie.
Znak sprawy: WAB.6733.6.2017
Znak sprawy WAB.6733.6.2017
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 60703/5, 60709, 60710/23 i 60703/8 przy ulicy Rolnej, obręb 0006-6, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie.
Znak sprawy: WAB.6733.3.2017
Znak sprawy WAB.6733.3.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji dot. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie obiektu infrastruktury technicznej służącego do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie wymiany wyeksploatowanego, istniejącego słupa nr 49 na terenie działki...
Znak sprawy: WAB.6733.5.2017
Znak sprawy WAB.6733.5.2017
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej eSN 15kV na terenie działek oznaczonych nr 60701/20, 60677/3, 60651, 60652/4, 60652/6 w obrębie 0006 i działek nr 50737/2,...
Znak sprawy: WAB.6733.4.2017
Znak sprawy WAB.6733.4.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 60635/16, 61389, 61406/1, 61406/6 przy ulicy Kaczyńskiej, w obrębie 0006-6, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie.
Znak sprawy: WAB.6733.1.2017
Znak sprawy WAB.6733.1.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV, wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nN, złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek oznaczonych nr...
Znak sprawy: WAB.6220.18.2016
Znak sprawy WAB.6220.18.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowa otwartego składowiska zrębków na terenie zakładu STORA ENSO NAREW Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. I AWP.
Znak sprawy: WAB.6733.3.2017
Znak sprawy WAB.6733.3.2017
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na remoncie obiektu infrastruktury technicznej służącego do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie wymiany wyeksploatowanego, istniejącego słupa nr 49 na terenie działki oznaczonej nr...
Znak sprawy: DLI.II.6620.60.2016.MZ.13
Znak sprawy DLI.II.6620.60.2016.MZ.13
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE: Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 14 lutego 2017., znak: DLI.II.6620.60.2016.MZ.10, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 360/III/2016 z dnia 21 października 2016r., znak:...
Znak sprawy: WAB.6220.20.2016
Znak sprawy WAB.6220.20.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: modernizacja oczyszczalni OPWiK w Ostrołęce w zakresie przeróbki osadów ściekowych w Ostrołęce na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrołęce przy ul. Chemicznej, na dz. o nr ew. 51450 i 51452.
Znak sprawy: WAB.6740.4.1.2016
Znak sprawy WAB.6740.4.1.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25.11.2016 r., Prezydenta Miasta Ostrołęki, jako Zarządcy Dróg w mieście Ostrołęka, wydana została decyzja Nr 1/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego ETAP II w Ostrołęce” z...
Znak sprawy: WAB.6733.4.2017
Znak sprawy WAB.6733.4.2017
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 60635/16, 61389, 61406/1, 61406/6 przy ulicy Kaczyńskiej obręb 0006-6 m. Ostrołęka, woj. mazowieckie.
Znak sprawy: WAB.6220.19.2016
Znak sprawy WAB.6220.19.2016
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowa Stacji paliw, myjni samochodowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 40579/3, 40579/4, 40829 i 40830 przy Al. Solidarności w Ostrołęce.
Znak sprawy: WAB.6721.3.10.2016
Znak sprawy WAB.6721.3.10.2016
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Galeria Bursztynowa”, obejmujący działki o numerach: 52043/2, 52044/4, 52044/2, 52045/4, 52045/2, 52046/2, 52033/4, 52032/2, 52031/2, 52030/2, 52029 położone przy ulicy Rodziny Ulmów i ulicy...
Znak sprawy: WAB.6220.3.2016
Znak sprawy WAB.6220.3.2016
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „przebudowa istniejącej instalacji do produkcji mas asfaltowych na działce o nr ew. 10821/1 w Ostrołęce przy ul. Warszawskiej 31"
Znak sprawy: WAB.6733.1.2017
Znak sprawy WAB.6733.1.2017
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV, wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nN, złącz kablowo-pomiarowych na...
Znak sprawy: DLI.III.6620.38.2016.SG.12
Znak sprawy DLI.III.6620.38.2016.SG.12
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującej w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 212/III2016 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pod nazwą: "Budowa...
Znak sprawy: WAB.6740.4.1.2016
Znak sprawy WAB.6740.4.1.2016
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego ETAP II w Ostrołęce”. Teren inwestycji obejmuje działki: Obręb nr 0005-5 działki nr: 50050/8, 50049/2,...
Znak sprawy: WAB.6733.19.2016
Znak sprawy WAB.6733.19.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowej przeprawy mostowej przez rzekę Narew na czas rozbudowy mostu stałego w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce. Inwestycja obejmuje część działek nr 10403, 10402, 10833/2 w obrębie 0001,...
Znak sprawy: WAB.6733.18.2016
Znak sprawy WAB.6733.18.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie jazu piętrzącego na rzece Narew w km 150 + 457 na terenie części działek nr 30035/23 i 30001 w obrębie m.Ostrołęki oraz na terenie działki nr 1193 w obrębie Łęgu Przedmiejskiego gm.Lelis,...
Znak sprawy: Obwieszczenie WAB.6740.147.2016
Znak sprawy Obwieszczenie WAB.6740.147.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Miasta Ostrołęki zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 218/16 z dnia 22.12.2016 r znak WAB.6740.147.2016 o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach o nr ew. 20417 i 20418.
Znak sprawy: WAB.6220.17.2016
Znak sprawy WAB.6220.17.2016
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:budowa tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 w Ostrołęce.
Znak sprawy: WAB.6721.3.6.2016
Znak sprawy WAB.6721.3.6.2016
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Hubalczyków" i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Znak sprawy: WAB.6733.19.2016
Znak sprawy WAB.6733.19.2016
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowej przeprawy mostowej przez rzekę Narew na czas rozbudowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 61 w...
Znak sprawy: WAB.6740.190.2016
Znak sprawy WAB.6740.190.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu w dniu 22.11.2016 r., decyzji Nr 206/16 o zmianie pozwolenia na budowę, znak WAB.6740.190.2016, zm ieniającą decyzję nr 28/16 z dnia 29.02.2016 r., znak WAB.6740.273.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące: przebudowę i rozbudowę stacji paliw wraz z budową budynku usługowego i infrastruktury...